+48 889 444 410
biuro@createam.in
Akademia Createam
Strona główna / Akademia Createam / Kwalifikacje
Naszym Inżynierom gwarantujemy ciągły rozwój osobisty!
Starszy Inżynier
 • posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń wraz z kwalifikacjami Createam
Kierownik Robót

Profil:

 • zdał egzamin z kwalifikacji Createam
 

Uczy się:

 • odpowiedzialności za kompletność i prawidłowość dokumentacji projektu
 • umiejętności negocjacji
 • umiejętności pracy z klientem
 • zdolności do egzekwowania delegowanych obowiązków
 • skuteczności w działaniu i podejmowaniu decyzji
 • koordynować i realizować skomplikowane prace budowlane na bazie dokumentacji technicznej
 • koordynować i nadzorować prace montażowe
 • weryfikować dokumentacje
 • organizować proces budowlany od momentu przyjęcia placu budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • zarządzać zespołem pracowników
 • organizować i planować plac budowy
Młodszy Inżynier

Profil:

 • ukończył studia I stopnia na kierunku Budownictwo
 • zdał egzamin wewnętrzny ze znajomości przepisów BHP
 • zdał egzamin wewnętrzny ze znajomości przepisów PPOŻ
 • zdał egzamin wewnętrzny z kwalifikacji zielonego inżyniera
 

Uczy się:

 • kontrolować wykonawców robót
 • procedur odbioru
 • kontrolować terminowość prac budowlanych
 • sporządzać dokumentację powykonawczą
 • analizować dokumentację projektową
 • koordynować dostawy materiałów budowlanych
 • weryfikować postęp prac wykonawczych
 • kontrolować koszty procesu budowlanego
 • kalkulacji kosztów zamówień
 • kontrolować jakość wykonanych robót
 • nadzorować przestrzeganie przepisów BHP
 • programu Norma PRO
 • programu Microsoft Project
Asystent Inżyniera

Profil:

 • pracuje około 10h w tygodniu w Createam
 • studiuje dziennie/zaocznie na kierunku budownictwo
 • zdobywa wiedzę z zakresu przepisów BHP
 • zdobywa wiedzę z zakresu przepisów PPOŻ
 • zdobywa umiejętności pracy w zespole
 • rozwija umiejętności autoprezentacji
 

Uczy się:

 • czytać dokumentację projektową
 • efektywnie organizować czas pracy
 • sprawdzać i sporządzać obmiary
 • weryfikować postęp prac wykonawczych
 • weryfikować zgodność prac z harmonogramem
 • pracy w grupie
 • planować dostawy on-time
 • raportować o postępie prac
 • samodzielności
 • asertywności
 • odpowiedzialności
Mapa strony