+48 690 830 690
office@synpiria.pl
Oferta
Strona główna / Oferta / Realizacja Inwestycji
Realizacja inwestycji
Nasz zespół w ramach usługi zarządzania realizacją inwestycji odpowiada za wielobranżową koordynację prac. Tworzymy plan realizacji, koordynujemy oraz nadzorujemy harmonogramy poszczególnych prac, budżet i jakość.

Oferta obejmuje:

  • Reprezentowanie inwestora w kontaktach z uczestnikami procesu inwestycyjnego
  • Prowadzenie przetargów, przygotowanie umów z wykonawcami
  • Nadzór inwestorski
  • Raportowanie z postępu i jakości wykonanych prac
  • Dokonywanie odbiorów robót (częściowych i końcowych)
  • Wdrożenie procedur zapewnienia jakości i bezpieczeństwa na budowie
  • Sporządzanie wyczerpujących raportów wraz z dokumentacją fotograficzną z każdej wizyty na budowie wraz z koniecznymi wnioskami i zaleceniami
  • Sporządzanie raportów dokumentujących błędy realizacyjne, jak również kompletność lub niekompletność wykonanych robót, zależnie od stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych etapów inwestycji

Inwestor otrzyma login i hasło do utworzonego konta na naszej stronie www, skąd będzie mógł pobierać bieżącą dokumentację (dokumentację fotograficzną, raporty z wizyt na budowie itd.) Państwo będą mieli możliwość sprawdzania stopnia zaawansowania robót nie wychodząc z domu/biura.
Mapa strony